Analistët konsiderojnë se shp.ërthi.mi i djeshëm në malet e Iranit që është dëgj.uar edhe në Teheran, ka ndodhur në zonën ku gjendet sistemi i fsh.ehur i tune.leve dhe baza.ve për prodh.imin e rak.etave.

Siç raporton kjo agjenci, ende nuk dihet se çfarë ka shpë.rthyer dje në orët e para të mëngjesit si dhe shk.aku i shpë.rthi.mit, ku si pas.ojë mbi qiellin e Teheranit është shf.aqur një top i madh i zja.rrtë.

Në kryeqytetin e këtij vendi janë dri.dhur edhe ndërtesat, ndërsa në vend të ngja.rjes menjëherë ka shkuar ekipi i televizionit publik.

Në anën tjetër, zëdhën.ësi i ministrisë së Mbrojtjes, ka deklaruar se nuk ka vik.tima dhe se sipas tij shk.aku i shp.ërthi.mit edhe rrje.dhja e ga.zit, duke mos spec.ifikuar se për çfarë ga.zi bëhet fjalë.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here