Familja mendonte se po di.gj.te të afërmin e saj të vd.ekur nga kor.onavir.usi, por në fund u kr.emua kuf.oma e gab.uar.
Ngja.rja ndodhi në Britaninë e Madhe, ku familjarët e të ndjerit, në pritje të funeralit, qa.nin mbi urnën e dikujt tjetër.

Gab.imi u zbulua kur personat në fjalë u thirrën sërish për kr.emim.in, këtë radhë të njeriut të duhur.
Aty u kuptua çfarë kishte ndodhur.
Për ngja.rjen ka nisur tashmë një he.tim.

“Gab.imet e kësaj natyre janë ekstr.emisht të rralla, por kur ndodhin është thelbësore të bëhet c`është e mundur për tu siguruar që të mos ndodhë më”, u shfa.jësuan përgj.egjësit e kompanisë fun.erale.

Mbretëria e Bashkuar është e pesta në botë sa i përket numrit të të inf.ektua.rve me kor.onavir.us: mbi 312,000 dhe e para në Evropë për nga numri i vi.ktima.ve: mbi 43,600.
Kër.cëni.mi i një vale të dytë dhe ai i mbyl.ljes për herë të dytë, e ka ulur ent.uziazmin që po ndjenin britanikët për heqjen e mas.ave izo.luese.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here