Prot.eza e parë e lëng.shme e ret.inës është arritur të krijohet në Itali.
Ajo formohet nga një solu.cion ujor, në të cilin qëndrojnë nanogr.imca fotoaktive të cilat në mënyrë funksionale zëvendësojnë fotorece.ptorët e reti.nës së dëm.tuar nga sëm.undjet dhe pla.kja, që në disa raste, mund të çojnë në ver.bëri të plotë.

Studimi, i botuar në revistën Nature Nanoteknologji, u koordinua nga Instituti Italian i Teknologjisë.
“Një reti.në artificiale e lëng.shme ka pote.ncial të madh për të siguruar një fushë të gjerë pamjeje dhe një shikim të qartë”, shpjegoi Fabio Benfenati, drejtori i Qendrës për Neuroshkencën dhe Teknologjinë në Xhenova, i cili koordinoi hulu.mtimin.

Në krahasim me teknikat aktuale, retina artificiale e lëng.shme ka provuar të jetë në gjendje të rivendosë aftësinë e neuro.neve të ret.inës në një mënyrë më pak invazive dhe më efikase.
Falë natyrës së tij të lëng.shme, pro.teza siguron ndërh.yrje më të shkurtra dhe më pak traum.atike, të cilat përbëhen nga mikro inje.ksione të nanogrim.acev drejt e nën ret.inë, ku mbeten të bllo.kuara duke kështu zënë vendin e fotorecept.uesve të dëm.tuar.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here