Në vitin 2015 ambintalisti malazez, Darko Saveljiç hapi fermën e g omerëve, për t‘i mbrojtur ata nga ke qtra jtimi.
Sipas tij, sot ku kanë kaluar 5 vjet ai thotë se malazesët nuk i r espektojnë të drejtat e k afshëve prandaj dhe mori ini ciativën për të hapur këtë fermë g omerësh.

Loading...

Ai shpjegon se kur kishte pyetur në zyrën e statistikave në Malin e Zi i kishin thënë se kanë mbetur vetëm 300 gomerë, dhe pasi kishte marrë vesh këtë lajm kishte kuptuar se g omari ishte k afsha që rr ezikonte të zh dukej në Malin e Zi, kishte vendosur t’i mbronte ata në fermën e re që ndërtoi për ta.

Sipas tij, g omari është një ndër s peciet që p ërfshihet në trashëgiminë kulturore të Malit të Zi.
Saveljiç ka rr ëfyer që prej asaj kohe ka nisur të merret me t rajtimet e k afshëve dhe se ferma e tij është vizituar nga 60 mijë njerëz.

VIDIO KETU

Loading...

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here