Dita e sotme do të shënojë nisjen e p rocesit gj yqësor për v rasjen e studentes greke Eleni Topaludhi në Rodos, për të cilën është a ku zuar dhe një i ri shqiptar.

Prindërit e saj do të p ërballen për herë të parë me dy të a kuzuarit për v r asjen e vajzës së tyre, përkatësisht shqiptarin Aleksandër Luca dhe grekun Manolis Koukouras. P rocesi gj yqësor do të nisë me d ëshminë e prindërve të studentes.

Edhe pse dhjetëra njerëz u morën në p yetje përgjatë 9 muajve, vetëm 11 d ëshmitarë, më të rëndësishmit, do të d ëshmojnë përfundimisht në gj ykatë.

Zyrtarë të portit, banorë vendas që gj etën v i ktimën, një mik i Elenit dhe të afërm të të a k uzuarve, do të d ëshmojnë në gj ykatë sipas mediave greke. Të dy të p andehurit do të transferohen në Gj ykatën Athinës nën masa të rr epta s igurie.

Që nga e premtja në mëngjes ata janë t ransferuar në b urgun Korydallou për gj ykim.

“Ndihem e t merruar. Nuk ka gjë më të k eqe për një nënë sesa të shikojë v rasësit br utalë të fëmijës së saj”, thotë nëna e studentes greke.

Si për i roni të fatit, gj yqi fillon dy ditë para ditëlindjes së Elenit. Të dy të p andehurit kanë a k uzuar në vijimësi njëri-tjetrin që nga momenti i parë i a rrestimit dhe nuk pritet të ndryshojë diçka as ngjatë gj ykimit.

Disa javë më parë, greku kërkoi f alje përmes avokatit të tij. A k uzat me të cilat p ërballen dy të a k uzuarit janë janë v r asje dhe p ë rdh unim në grup.

Loading...

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here