Një pjesë në rritje e amerikanëve – veçanërisht republikanët – besojnë se pa.nde.mia e kor.onavir.usit po ekzagj.erohet, edhe pse shifrat rri.ten përditë.
Në këtë përfundim ka dalë një studim i Peë Research Center.

Më shumë kjo gjë vihet re tek përkrahësit e Partisë Republikane.
Në mesin e atyre që për informacione mbi Covid 19 mbështeten kryesisht tek lajmet që mbërrijnë nga Shtëpia e Bardhë, 68% shprehen se “ shpë.rthi.mi epi.demi.k po ekz.agjeroh.et” më shumë nga sa është në të vërtetë.

Studimi thotë po ashtu se mjaft amerikanë e kanë të vështirë të ndajnë faktet nga realiteti.
Mbi 70% e të intervistuarve e kanë pranuar se kanë dëgjuar të paktën “ një teori kon.spiraci.oni” për lësh.imin qëlli.misht të këtij vir.usi nga njerëz të fuq.ishëm.
Më shumë se 35% e besojnë se kjo mund të jetë e vërtetë.

Një numër ala.rmues i rasteve të reja me ko.ronavi.rus në SHBA ka bërë që shumë shtete t’i pezu.llojnë urdhrat për rihapjen e bareve, restoranteve dhe bizneseve të tjera.
Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins Shtetet e Bashkuara regjistruan së paku 42,000 raste të reja me kor.onavi.rus në 24 orët e fundit.

Vi.ktim.at janë 126,000.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here