Një ngjarje tragjike ka ndodhur në Brownhills të Anglisë, ku një shofer ka aks.identuar për v.de.kje një foshnje dy javëshe, i cili kishte dalë nga shtëpia për herë të parë, pas ardhjes në jetë.

Makina e drejtuar nga 34 vjecari përpl.asi karrocën ku gjendej foshnja dy javëshe e cila nd.ërroi je.të në momentin e përpl.asjes.

Prindërit adoleshentë të foshnjës së quajtur Ci.aran Leigh Morris që u v.r.a në përpl.asjen e tme.rrshme të Dielën e Pashkëve sot thanë:

“Zemrat e mamit dhe babit do të ndjejnë gjithmonë dhimbje, ne të duam më shumë se gjithçka”.

Foshnja që u v.r.a tra.gjikisht në Brownhills, Walsall, është quajtur Ci.aran L.eigh M.orris.

.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here