Ferman dhe Ali duhet të kryejnë dy operacione të rëndësishme, por mësoni çfarë do të ndodhë në episodin e sotëm –

Dy operacione shumë të rëndësishme po ndodhin njëkohësisht dhe të dyja po xhirohen me kamera gjatë gjithë proçesit.

A do t’ia dalin Ferman në njërën anë dhe Ali në anën tjetër të kryejnë me sukses operacionet e tyre? Adil më në fund fillon duke ecur pa ndihmen e  patericave.

Share:

Author: rda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *