Green pass, formularë dhe çertifikata. Në funksion të pushimeve të verës këtë vit, italianët, përveç valixheve të tyre, do të duhet gjithashtu të përgatisin të gjitha dokumentet e nevojshme për të vizituar vendet e huaja. Kalimi kryesor për të kaluar kufijtë është certifikata e vaksinimit, e cila për momentin është e vlefshme për nëntë muaj […]

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here