Ne foton e meposhtme tregohet qarte datat kur kthehen rajonet ne zona te bardha.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here