Fantazia është mënyra më e përsosur që të zgjoni ep.shin tuaj të fshehur dhe të ndrydhur. Ekzistojnë dëshmi, që sado që të dallojnë femrat nga njëra-tjetra, pjesa më e madhe e fantazive të tyre përputhet.

Fantazitë e femrave mund të jenë shumë relative dhe të zjarrta. Sajti amerikan Healthy Place, ka zhvilluar një sondazh lidhur me dëshirat më të nxe.hta të femrave.
Në vendin e parë u rendit “marrja me for.cë nga partneri”. Nuk bëhet fjalë për dhu.në por për një dëshirë agr.esive.
Në vendin e dytë renditet dëshira për tu shtirur si mashkull për një natë dhe për të tërhequr partnerin drejt dëshirave më të fshehta.
Në vendin e tretë renditet dëshira për të bërë striptizë për një natë, duke e joshur më së shumti partnerin, por edhe duke i rritur vetes dëshirën.
Më poshtë renditet dëshira e të kryerit marrëdhënie se.ksua.le “me shefin”. Ideja e këtij raporti in.tim është që të mundohet partneri, deri sa më në fund të shijohet kënaqësia.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here