Pjesë nga biseda:

Mark Marku: Nuk do t’i njohim ato zgjedhje

Eni Vasili: Jo po zoti Basha nuk e ka thënë këtë gjë

Mark Marku: Ashtu e ka thënë, dëgjoje mirë, nuk do t’i njohim kurrë këto rezultate ka thënë

Eni Vasili: Nuk e ka thënë këtë gjë, ka qenë shumë evaziv. Si, është zyrtare tani?

Mark Marku: Jo, zyrtare nuk është. Kjo është nga ana ime, por do dalë zyrtare kjo. Do ta shikoni.

vijon…


Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here