Nje nga gje rat me te bu kura qe mund ti nd odhi nje femre eshte te b ehen nene dhe kjo eshte ndj esia me e bu kur ne bote kur be hesh nene.Cdo gje fillon dhe ndr yshon dhe je ta m err nje ku ptim tjeter.
Ne moshen 61 vjecare Ana Maria eshte bere nene per here te pare pasi gati per 5 vjet ajo ka ni sur tr ajtimin per tu be re nene dhe te kete nje femi. Por pas 5 vitesh ta shme ajo eshte nene dhe eshte shume e lu mtur.

Ajo e kishte en derruar gjithe je ten kete gje dhe me zi e kishte prit kete ca st kaq te bu kur ne je ten e saj.
Ajo li ndi nje djal dhe emrin ja vu ri Ian 3.4Kg.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here