Kjo his tori po ben xhiron e rrj etit.

Brezi i gjyshërve tanë kanë pasur fatin e mirë që të ushqehen shën detshëm, ndoshta vërtet kanë pasur më pak ama e dinin se çfarë po kons umonin dhe kjo bën që të jenë të sh ëndetshëm, e me raste të kalojnë 100 vite je tëgjatësi.

Një rast që ka mbë rritur sot në redaksinë tonë vjen nga Tepelena, ku Merushe Shytaj është 108 vj eçe dhe është shënd etplotë.

Ni pi i saj ka shk ruar për JOQ.al: Përshëndetje JOQ! Gjyshja ime është 108 vjeçe dhe përshëndet të gjithë shqiptarët. Po u dërgoj edhe pasaportën e saj që vërteton datën e lindjes 1910.”

I pyetur nga JOQ.al për sek retin e je tëgjatësisë së gjyshes, Armando përgjigjet:

Sek reti i saj është ushqimi dhe be simi në Zot. Gjyshja nuk konsumon abs olutisht ushqime me ynd yrë. Dhe të paktën që prej 25 vitesh që kam lindur unë, nuk mbaj mend të ketë shkuar ndonjëherë për vizitë në sp itale. Është kënaqësi kur më tregon hist oritë nga koha kur ka je tuar.”
Gjyshe Merushes i urojmë shë ndet të plotë, duke ju ftuar të nd iqni përshëndetjen e saj

.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here