KZAZ-të në të gjithë vendin kanë numëruar 4 024 kuti votimi nga 5199 në total,  ose më shumë se 1.2 milion fletë votimi, nga të cilat më shumë se 1 180 000 janë të vlefshme dhe 63 000 janë shpallur të pavlefshme.

Nga fletët e votimit të vlefshme, 575 548 ose 48.72 % janë për Partinë Socialiste; 464 848 ose 39.33% janë për PD dhe Aleancën për Ndryshim dhe 80 839 vota ose 6.86% janë për LSI-në. Ndërkohë, 26 447 vota ka marrë PSD. Votat e tjera që mbeten ndahen mes partive të tjera të vogla.


Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here