Për pak ditë nis muaji i shenjtë i Ramazanit/ Kjo është lutja që duhet të thoni për të qenë të sinqertë me zotin tuaj;

0
8


Si të bëhesh i sinqertë me Zotin tënd?

Thotë Ibn El-Kajim – Allahu e mës hiro ftë:

“ Nëse kërkon sinqeritetin për veten tënde atëherë:

Së pari there la kminë me th ikën e shpë rfil ljes.

Së dyti shpë rfi lle lavdërimin që të bëjnë njerëzit siç e sh përfi llin këtë botë të përmalluarit për jetën tjetër.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here