Në moshën 19-vjeçare, Lau.ren Bright.wood gjeti gux.im.in për të r.rë/fyer një histori të er/rë.t që ka nisur që në fëmij.ëri.

Lauren ka treguar së fundmi se prej shumë vitesh nje.rku e fil/m.onte teksa bë.nte du/sh.

E reja ka treguar për pres.tigj.iozen, se ishte në prag të ditëlindjes së 18-të, kur pa diçka të .z.e.zë. sipër derës së banjës.

Kur u afrua, zbuloi se o.bje.kti ishte telefoni i nj.erkut.

Fillimisht Lauren thotë se nuk ishte në gjendje ta kuptonte se përse telefoni ndodhej aty, por për të mësuar më shumë thë.rriti të ëmën.

Pasi e ëma mësoi mbi këtë episo.d, vendosi që bashkë me të bijën ta deno/nc.on.te ras.tin në po.li.ci.

Para hetuesve njer.ku ishte just/ifik.u.ar duke thënë se e vendoste telefonin aty pasi shq.etë.so.hej se mos i ndodhte diçka vajzës, por më pas e pranoi se e kishte fil/m.u.ar që kur kishte qenë 13-vjeçe.

Lauren thotë se është ende e tro/nd.itu.r pasi ma.rrëd/hën.ia që ajo kishte k.rijuar me njer.kun ishte ajo e një babai me të bijën, pasi ai ishte mart.uar me nënë e saj kur vajza ka qenë vetëm 4 vjeçe.

“Jam tepër e tro/nd.it.ur. Nuk mundem t’i kthehem jetës sime nor.male . Pas ngja/rj.s ten.tova të ve.tëv/ri.tem. Është shumë e vës.ht.irë, tanimë nuk mund t’i besoj asnjë njeriu.

Kur shkoj në shtëpi shikoj se mos më kanë vendosur ndonjë kamer që më përg.jon”, tregoi Lauren.

.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here