Bazuar në një studim amerikan të botuar së fundmi në revistën “Journal of Se.x Research”, femrat ma.sturbohen mesatarisht pesë herë në muaj, ndërsa meshkujt 12 herë. Një tjetër diferencë mes dy gjinive është edhe sa i takon org.azmës gjatë raporteve s.e.ksuale.

Vetëm 29% e femrave e arrijnë atë, përkundër 75% të meshkujve. Një këshillë për të arritur kënaqësinë? Mposhtni rutinën.


Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here