Seher dhe Jaman takohen rastësisht në tezgën e baba Arifit. Jaman ende mban inat me Seherin që prej momentit kur ka parë propozimin. Selim i jep rrogën Seherit ndërsa ajo i kthen borxhin Jamanit.

eher i thotë Jamanit se nuk do të bënte kurrë asgjë që do ta mërziste Jusufin dhe se për të jep jetën. Jaman nuk i beson fjalëe të saj.

Seher e refuzon propozimin e Selimit dhe Jaman dëgjon bisedën mes tyre. Ai ndryshon sjellje ndaj Seherit.


Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here