Seher kërkon të dijë nga Jaman arsyen e vërtetë pse rrezikoi jetën për të… –

Seher vazhdon të pesojë kriza paniku sa here që i vjen në mendje Ozan. Jaman mundohet t’i humbasë mendjen asaj duke e nxjerrë atë jashtë vile.

Kiraz i vjen në ndihmë Aliut për të kapur një kriminel. Seher kërkon të dijë nga Jaman arsyen e vërtetë pse rrezikoi jetën për të…

Ngjarja me Ozanin i ka lënë pasoja Seherit. Ajo pëson kriza paniku sa here që i vjen në mendje ai. Jaman përpiqet ta nxjerrë Seherin nga kjo situatë dhe bashkë me të dalin jashtë vile.

Kiraz ndihmon Aliun për të kapur një kriminel. Seher pyet Jamanin për arsyen e vërtetë pse rrezikoi jetën për të dhe e shpëtoi. Jaman për herë të parë i hapet Seherit për të shkuarën e tij.

Share:

Author: rda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *