Jaman dhe Seher shkojnë së bashku në park për të argëtuar Jusufin. Në këtë mënyrë ata krijojnë një marrëdhënie më të afërt.

Jaman bëhet pishman që i foli rëndë Seherit dhe kujton momentin kur ajo e refuzoi propozimin e Selimit. Jaman fillon të kuptojë se ka ndjenja për Seherin.

Seher shkëputet nga Jaman dhe Jusuf për të bërë pazarin por një rrezik i madh e pret. Armiqtë e Jamanit i shkojnë pas dhe e rrëmbejnë. Si do reagojë Jaman kur ta mësojë këtë?


Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here