Shpallje e gjykatës së Shkodrës, datë 12.07.2021 –

Pranë Gjykatës së Shkodrës ka ardhur për gjykim çështja civile që i përket:

Kërkues: Diellë Lekvukaj, Mirele Marku (Lekvukaj), Fjorentina Lekvukaj, Arbana Lekvukaj, Arber Lekvukaj

Persona të tretë:  Zyra e Gjendjes Civile Njësi Administrative Velipoje, Bashkia Shkodër

Objekti: Vertetimin e faktit juridik te zhdukjes te Edi Lekvukaj, i biri i Nikolle dhe Dielle, i datelindjes 11.02.1980, lindur dhe banues ne Gomsiqe, Njesia Administrative Velipoje me nr.personal I0021108B, duke caktuar nenen e tij Dielle Dode Lekvukaj me cilesine e perfaqesueses ligjore.

Baza ligjore: Nenet 375-381 të Kodit të Proçedures Civile

Kjo shpallje bëhet me kërkesë të Gjykatës së Shkodrës.

Share:

Author: rda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *