U zu me ish- gruan dhe donte të merrte jetë të pa faj/ Pas pesë orësh 71-vjeçari shqiptar jep shpirt e eli minuan

71-vjeçari Lefter Zhidri është vr arë nga pol icia. Pas 5 orësh re zistencë duke mos iu bindur thirrjeve të vazhdueshme të pol i cisë për dorë zim ai është v ra rë pas pë rpla sjeve me ar më.

Ardi Veliu arrives in Elbasan, RENEA is expected to intervene in the elderly man's apartment | Top-News1.com

Pak para se të vr itej ai kishte nisur të qëll onte mbi forcat REN EA, dhe nuk i bindej thirrjeve për dorëzim, duke q ëlluar në mënyrë të vazhdueshme, ndërsa në fund po licia arriti të hapte derën me sh përt him.

Raportohet se edhe pse i pl agosur, Zhidri vijonte të qëll onte mbi forcat e pol icisë.

/RDA News