(Video) Si nuk kanë pasur shpirt? E kapin djalin e vogël shqiptar dhe e detyrojnë të thotë: O ta hëngsha ka**n, më pas e…

0
23

This post has already been read 12 times!

Bu llizmi është një nga fe nomenet i cili është kthyer në një pl agë të madhe të shoqërisë, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën.

500+ Boy Crying Pictures | Download Free Images on Unsplash

Pavarësisht shumë fushatave sensi bilizuese që ndërrmeren, është pothuajse e pamundur që ky fenomen shq etësues, i cili të çon në veprime ek streme, të sh ërohet.

Disa të mitur, jo më shumë se 12-13 vjeç, tal len, go dasin dhe filmojnë një bashkëmoshatarin e tyre, teksa e detyrojnë të thojë fjalë posh tëruese për veten e tij. Të rinjtë nuk ndalen derisa ai të thojë fjalinë që kërkonin dhe në fund e go dasi n fort. I mituri, i pa mbro jtur nuk bën asnjë lloj lëvizje.

/RDA News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here