Jaman dhe Seher kërkojnë kudo për Jusufin. Ali shpëton Kirazin e cila është traumatizuar nga ngjarja që i ndodhi. Jaman ndjek hap pas hapi gjurmët e Jusufit dhe arrin të gjejë vendndodhjen e tij.

Seher insiston që të shkojë me Jamanin por ai nuk e merr me vete për të mos e vendosur në rrezik. Jaman shpëton Jusufin shëndoshë e mirë.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here